Polityka prywatności

Polityka prywatności https://dkbrokers.pl
1. Administratorem danych osobowych jest DK Brokers Sp. z o.o. siedzibą przy ul. Kolejowej 1 35-073, zwany dalej DK Brokers, z którym kontaktować się można za pośrednictwem poczty elektronicznej info@dkbrokers.pl.
2. Administratorem bazy danych w DK Brokers jest Monika Ziembla monika.ziembla@dkbrokers.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia Państwu informacji na temat nieruchomości oraz w celach analitycznych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
   – prawnie uzasadniony interes DK Brokers, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją zgłoszenia Klienta, który podpisał umowę z DK Brokers.
5. Dostęp do danych osobowych ma DK Brokers w zakresie niezbędnym do oferowania produktów i usług, w tym podmiotów współpracujących z DK Brokers w zakresie pośrednictwa finansowego, w związku z wykonywanym przez DK Brokers pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
6. Dostęp do danych osobowych mają również podmioty świadczące usługi na rzecz DK Brokers tj. usługi IT i wsparcia technicznego, w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji oraz realizacji zlecenia Klienta.
7. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego
   – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy
   – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych. 
8. Klient/ Użytkownik ma prawo do: 
   – żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
   – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania własnych danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją,
   – wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   – Klient w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora (na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135). Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres monika.ziembla@dkbrokers.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta.
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie w wiadomości. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
11. Podane dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.