Regulamin

REGULAMIN korzystania z serwisu https://dkbrokers.pl 

POSTANOWIENIA OGÓLNE §1.

Regulamin korzystania z serwisu www.dkbrokers.pl, będący własnością DK Brokers Sp. z o.o. (zwany dalej Regulaminem) określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników indywidualnych z serwisu www.dkbrokers.pl w ramach którego DK Brokers Sp. z o.o. zamieszcza ogłoszenia dotyczące ofert nieruchomości na sprzedaż i wynajem oraz informacje z branży nieruchomości (Blog).

DEFINICJE §2.

1. Biuro nieruchomości DK Brokers – firma DK Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Kolejowa 1 35-073 Rzeszów NIP: 5170375405, REGON: 364543833, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Sąd rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarstwa Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000620269, kapitał zakładowy i wpłacony 20 000 PLN, będącą twórcą oraz właścicielem praw do serwisu www.dkbrokers.pl.

2. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem internetowym https://dkbrokers.pl 

3. Zasoby Serwisu – udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym Regulaminem materiały obejmujące w szczególności informacje, oferty pracy, ogłoszenia dotyczące ofert nieruchomości na sprzedaż i wynajem, artykuły tematyczne w sekcji Blog.

5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Serwisu.

OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO SERWISU § 3.

    1. Dostęp do Serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu. 

    2. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny, a DK Brokers Sp. z o.o. zapewnia nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu i nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z zasobów Serwisu.

ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA § 5.

1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Serwisu, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON § 6.

1. DK Brokers Sp. z o.o. oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU §7.

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na formularzu lub podczas rejestracji.

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu poinformowania Użytkownika odnośnie oferty dostępnej na stronie internetowej https://dkbrokers.pl, którą Użytkownik wyraził zainteresowanie wysyłając zapytanie nie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie https://dkbrokers.pl.

3. Administratorem danych jest DK Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Kolejowa 1 35-073 Rzeszów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Administratorem bazy danych jest Monika Ziembla. Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora. Skorzystanie z tego prawa może zostać zrealizowane m.in. poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres monika.ziembla@dkbrokers.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

POLITYKA PRYWATNOŚCI § 8.

1. Serwis internetowy https://dkbrokers.pl korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika zamieszcza DK Brokers Sp. z o.o. oraz uzyskuje do nich dostęp.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień Serwisu.

5. W ramach Serwisu wykorzystywane są następujące pliki cookies:

∙ sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

∙ stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 9.

1. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby DK Brokers sp. z o.o. oraz pod adres e-mail biuro@dkbrokers.pl 

2. Reklamacje dotyczące Serwisu można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@dkbrokers.pl.

3. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez DK Brokers sp. z o.o. zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.